Zpracování osobních údajů

 1. Tato pravidla nakládání s osobními údaji přijala společnost GoldenBrothers s.r.o., IČ: 11638737, se sídlem Dlouhá 108, Zlín, 760 01, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 86358/KSOS Krajským soudem v Ostravě (dále jen „Golden Brothers“).
 2. Tato pravidla upravují zásady zpracování osobních údajů (i) osob, které s GoldenBrothers uzavřou kupní smlouvu v souvislosti s prodejem drahých kovů (dále jen „kupující“), (ii) osob, kterým byl založen klientský účet nebo zkušební klientský účet (dále jen „klientský účet“), ale dosud neučinili objednávku drahých kovů (dále jen „potenciální kupující“), (iii) uživatelů webových stránek www.goldenbrothers.cz (dále jen „webové stránky“ a „uživatelé“).
 3. GoldenBrothers působí při zpracování osobních údajů jako správce a určuje tak, za jakým účelem a jakými prostředky bude docházet ke zpracování osobních údajů.
 1. Údaje poskytnuté kupujícími, potenciálními kupujícími a uživateli. GoldenBrothers zpracovává osobní údaje kupujících a potenciálních kupujících, které poskytujete zejména obchodním zástupcům GoldenBrothers, případně prostřednictvím formuláře na webových stránkách. Těmito údaji jsou zejména jméno, příjmení, adresa bydliště anebo místa dodání, telefonní číslo, e-mailová adresa, a pro účely objednávky drahých kovů i datum narození a číslo bankovního účtu. V případě uživatelů, kteří se na webových stránkách zaregistrují k odběru obchodních sdělení, GoldenBrothers zpracovává e-mailovou adresu.
 2. Identifikační údaje pro přístup do klientského účtu. GoldenBrothers zpracovává vaše osobní údaje také pro přístup do vašeho klientského účtu a pro jeho správu. Těmito údaji jsou zejména vaše e-mailová adresa a heslo.
 3. Údaje získané prostřednictvím cookies. Pokud jste v rámci nastavení cookies na webových stránkách nebo ve vašem prohlížeči povolili ukládání cookies a souhlasíte s jejich používáním, získává GoldenBrothers za účelem vylepšování nabídky produktů a služeb údaje o vaší návštěvě webových stránek, vašich preferencích a další aktivitě na webových stránkách.
 4. Údaje získané prostřednictvím zákaznické linky. Golden Gate za účelem zkvalitňování svých služeb provozuje zákaznickou linku. Hovory uskutečněné prostřednictvím této zákaznické linky může GoldenBrothers s vaším souhlasem nahrávat. GoldenBrothers takto může zpracovávat vaše jméno, příjmení, telefonní číslo a další údaje, které v rámci hovoru uvedete.
 5. Údaje o třetích osobách poskytnuté kupujícím. GoldenBrothers může v nezbytném rozsahu zpracovávat vaše osobní údaje také v případě, že jste byli kupujícím v rámci sjednávání kupní smlouvy v souvislosti s prodejem drahých kovů označeni jako osoby mající právo na zpětný výkup drahých kovů za příznivější výkupní cenu. V takovém případě Golden Gate zpracovává vaše jméno, příjmení a datum narození.
 6. Údaje týkající se dětí. V případech, kdy je s GoldenBrothers uzavírána kupní smlouva ve prospěch třetí osoby a touto třetí osobou je dítě, může GoldenBrothers zpracovávat i osobní údaje dětí, a to výhradně za účelem plnění smlouvy. Taková smlouva je vždy uzavírána se zákonným zástupcem dítěte. Objednávku drahých kovů, založení klientského účtu či registraci na webových stránkách pro zasílání obchodních sdělení je možno provést pouze v případě osob starších 15 let.
 1. Pro vyřízení objednávky drahých kovů, tj. pro splnění smlouvy mezi GoldenBrothers a kupujícím, využívá GoldenBrothers vaše identifikační údaje, zejména jméno, příjmení, datum narození, adresu bydliště anebo dodání, kontaktní údaje a číslo bankovního účtu. Pokud nejsou tyto údaje poskytnuty, nemůže GoldenBrothers vyřídit vaši objednávku.
 2. Pro přístup do klientského účtu a jeho vedení a správu využívá GoldenBrothers vaši e-mailovou adresu, heslo a v nezbytném rozsahu i vaše identifikační údaje. Údaje slouží především pro vaši jednoznačnou identifikaci. Bez těchto údajů nemůže GoldenBrothers vést váš klientský účet a umožnit vám jeho využívání.
 3. Pro nabídku našich služeb a produktů a pro propagaci GoldenBrothers formou obchodních sdělení využívá GoldenBrothers především vaši e-mailovou adresu, příležitostně i vaše telefonní číslo. Zpracování probíhá v tomto případě pouze po udělení vašeho souhlasu, který je zcela dobrovolný. Souhlas můžete udělit v rámci objednávky drahých kovů nebo přímo ve vašem klientském účtu. Souhlas udělujete také zadáním vaší e-mailové adresy do formuláře pro registraci k odběru obchodních sdělení na webových stránkách; v takovém případě vám GoldenBrothers obchodní sdělení zasílá pouze e-mailem.
 4. Pro personalizaci a zlepšení kvality a obsahu webových stránek, pro analýzu jejich návštěvnosti a pro lepší cílení reklamy a propagaci GoldenBrothers zpracovává Golden Gate při využití cookies údaje o vaší návštěvě webových stránek, o prohlížených produktech a další aktivitě na webových stránkách. Zpracování je ve většině případů možné pouze po udělení vašeho souhlasu. Na základě sesbíraných dat získává GoldenBrothers statistiky, analýzy a reporty o chování uživatelů webových stránek. Na jejich základě je pak možné lépe zacílit reklamu nebo přizpůsobit obsah webových stránek tomu, co vás skutečně zajímá. Více informací o všech cookies, které GoldenBrothers používá, naleznete níže.
 5. Pro zkvalitňování služeb, zefektivnění komunikace, pro zjišťování spokojenosti se službami GoldenBrothers a pro řešení vašich požadavků provozuje GoldenBrothers zákaznickou linku. Pro tento účel může GoldenBrothers zpracovávat údaje o vašem jméně, telefonním čísle a další údaje, které sami při hovoru uvedete. GoldenBrothers tyto údaje použije pro vyřízení vašeho požadavku, a pokud neexistuje jiný zákonný důvod pro jejich zpracování, pak tyto údaje pro jiné účely GoldenBrothers nevyužívá. Hovory uskutečněné prostřednictvím zákaznické linky může GoldenBrothers nahrávat, vždy však pouze s vaším souhlasem.
 1. Obchodní sdělení. Odebírání obchodních sdělení GoldenBrothers můžete kdykoli zrušit, a to:

  kliknutím na příslušný odkaz umístěný v zápatí každého obchodního sdělení, nebo

  změnou vašich preferencí pro zasílání obchodních sdělení v rámci vašeho klientského účtu.

 2. Cookies. Pokud chcete na svém zařízení zakázat ukládání cookies, můžete změnit nastavení kliknutím na odkaz „Nastavení cookies“ v zápatí webových stránek nebo změnit nastavení přímo ve svém prohlížeči. V případě, že zakážete GoldenBrothers ukládání cookies, nemusí některé části webových stránek pracovat správně.
 3. Zákaznická linka. Údaje získané v rámci nahrávaných hovorů GoldenBrothers zlikviduje, pokud odvoláte svůj souhlas s jejich zpracováním. Odvolání souhlasu lze učinit prostřednictvím jakéhokoli kontaktu uvedeného v těchto pravidlech.
 1. V prvé řadě jsou osobní údaje zpracovávány GoldenBrothers a jejími obchodními zástupci a pracovníky. Veškeré osoby v GoldenBrothers mající přístup k osobním údajům jsou zavázány k mlčenlivosti a tento závazek trvá i po skončení jejich spolupráce s GoldenBrothers.
 2. GoldenBrothers dále jako správce pověřuje zpracováním osobních údajů další subjekty, jako tzv. zpracovatele. Zpracovatelem se rozumí každý subjekt, který zpracovává osobní údaje pro GoldenBrothers pro účely a způsobem, které GoldenBrothers stanoví. Tyto účely nemůže zpracovatel jakkoli rozšiřovat. Pokud zpracování vyžaduje váš souhlas, pak GoldenBrothers předává vaše údaje zpracovatelům výhradně po jeho udělení. Zpracovatelům GoldenBrothers předává pouze ty údaje, které nezbytně potřebují k zajištění svých služeb. Mezi zpracovatele, které GoldenBrothers využívá, patří: Přepravní společnosti (dodání objednaných drahých kovů); Google LLC (nástroje pro on-line marketing); YANDEX, LLC (nástroje pro on-line marketing); Seznam.cz, a.s. (nástroje pro on-line marketing); Facebook Inc. (nástroje pro on-line marketing); YouTube, LLC (nástroje pro on-line video marketing); SMSbrána s.r.o. (odesílání SMS) Účetní a auditor (vedení účetnictví a jeho kontrola); Programátor (správa a rozvoj informačního systému);
 1. GoldenBrothers zpracovává osobní údaje za účelem plnění smlouvy po celou dobu trvání kupní smlouvy a po dobu pěti let po ukončení kupní smlouvy pro případ uplatnění jakéhokoli nároku, který s kupní smlouvou souvisí. Ze zákona GoldenBrothers následně uchovává některé údaje obsažené v účetních dokladech.
 2. Údaje zpracovávané pro vedení klientského účtu GoldenBrothers uchovává do doby, kdy dojde k jeho zrušení.
 3. Obchodní sdělení jsou zasílána kupujícím, potenciálním kupujícími či uživatelům do doby zrušení jejich odběru nebo odvolání vašeho souhlasu. Nejdéle jsou však obchodní sdělení zasílána po dobu 5 let od udělení souhlasu. Poté vás GoldenBrothers vyzve k potvrzení, že máte nadále zájem o zasílání obchodních sdělení.
 4. Údaje získané pro marketingové účely prostřednictvím cookies zpracovává GoldenBrothers po celou dobu trvání souhlasu s používáním cookies, tj. po dobu, kdy ukládání cookies povolíte v rámci nastavení cookies na webových stránkách nebo ve svém prohlížeči. Zpracování může trvat i po odvolání souhlasu, a to nejdéle do doby exspirace příslušného druhu cookies. Lhůty vztahující se k jednotlivým druhům naleznete níže.
 5. Údaje získané při využití zákaznické linky nebo chatovacího okna GoldenBrothers zpracovává maximálně do doby vyřízení vašeho požadavku. Nahrávané hovory GoldenBrothers zpracovává po dobu 30 dní od uskutečnění hovoru; tyto hovory GoldenBrothers zlikviduje rovněž v případě, kdy odvoláte souhlas s jejich zpracováním.
 6. Další zpracování osobních údajů nad rámec uvedených lhůt provádí GoldenBrothers pouze v případě, že je to nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů nebo pro splnění povinností vyplývajících z právních předpisů nebo smluvních ujednání, kterými je GoldenBrothers vázána.
 1. V souvislosti se zpracováním osobních údajů se můžete obrátit na GoldenBrothers a požadovat:

  Informace ohledně osobních údajů, které GoldenBrothers zpracovává, ohledně účelu a povahy zpracování osobních údajů, včetně informace o případných příjemcích osobních údajů mimo GoldenBrothers.

  Přístup k údajům, které jste poskytli GoldenBrothers, ať již v průběhu objednávky drahých kovů, založení klientského účtu či registrace na webových stránkách. V případě uplatnění tohoto práva vám GoldenBrothers potvrdí, zda a jaké konkrétní osobní údaje jsou zpracovávány a případně vám budou tyto údaje zpřístupněny společně s informacemi o jejich zpracování.

  Opravu osobních údajů, pokud jsou jakkoli nepřesné nebo neúplné. Pouze v případě aktuálních údajů může Golden Gate správně vyřídit vaši objednávku a řádně vést váš klientský účet či registraci.

  Vysvětlení a odstranění závadného stavu (např. blokaci, opravu, doplnění či likvidaci osobních údajů), jestliže se domníváte, že GoldenBrothers zpracovává osobní údaje v rozporu s ochranou vašeho osobního a soukromého života nebo v rozporu s právními předpisy.

  Výmaz osobních údajů (tzv. právo být zapomenut) nebo jejich omezené zpracování, pokud již nejsou potřebné pro uvedené účely, nebo pokud již GoldenBrothers nemá zákonný důvod osobní údaje zpracovávat, včetně případů, kdy s jejich dalším zpracováním nesouhlasíte. V rámci splnění uvedených podmínek GoldenBrothers vaše údaje zcela nebo částečně zlikviduje.

  Přenesení automatizovaně zpracovávaných osobních údajů získaných na základě vašeho souhlasu od GoldenBrothers k jinému subjektu, kdy GoldenBrothers předá vaše osobní údaje v běžně používaném formátu vám nebo jinému správci podle vašeho přání.

 2. Mimo výše uvedená oprávnění máte vždy možnost obrátit se v případě porušení povinností GoldenBrothers se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů.
 1. GoldenBrothers dbá na bezpečnost vašich údajů. Nakládání s osobními údaji probíhá plně v souladu s platnými právními předpisy, včetně obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). GoldenBrothers klade při zpracování osobních údajů velký důraz na technické i organizační zabezpečení zpracovávaných údajů.
 2. Veškeré osobní údaje v elektronické formě jsou uloženy v databázích a systémech, k nimž mají přístup pouze osoby, které potřebují s osobními údaji bezprostředně nakládat pro účely uvedené v těchto pravidlech, a to pouze v nezbytném rozsahu. Přístup k těmto osobním údajům je chráněn digitálně šifrovaným kódem. Zabezpečení osobních údajů je ze strany GoldenBrothers pravidelně testováno a ochranu průběžně vylepšujeme.
 1. S jakýmikoli připomínkami ohledně zpracování osobních údajů, nebo v případě uplatnění svých práv se můžete obracet na GoldenBrothers e‑mailem na adresu info@goldenbrothers.cz.
 1. Tato pravidla jsou účinná od 2. 8. 2021.